ستارخان, خیابان باغبان

پلاک 15 ، طبقه چهارم

۳۲۰۱۵ ۶۶۵ ۰۲۱

۹:۳۰ الی ۲۱:۳۰

شنبه تا پنجشنبه

غیر از تعطیلات رسمی

بلاگ

فیزیوتراپی آرنج تنیس بازان

فیزیوتراپی آرنج تنیس بازان Tennis Elbow (Lateral Epicondylitis of Elbow) این یک صدمه خارج مفصلی میباشد که در محل اتصال تاندون عضلات اکستانسور ساعد بوجود

Read More »