ستارخان, خیابان باغبان

پلاک 15 ، طبقه چهارم

۳۲۰۱۵ ۶۶۵ ۰۲۱

۹:۳۰ الی ۲۱:۳۰

شنبه تا پنجشنبه

غیر از تعطیلات رسمی

آموزش کششی اعصاب محیطی اندام فوقانی

تمرین های کششی اعصاب بطور خودسرانه احتمال آسیب اعصاب را به همراه دارند

در هنگام انجام تمرینات کشش اعصاب اندام فوقانی به وضعیت سر و گردن در عکس توجه کنید

از کشش های سریع ،طولانی و با فشار زیاد اجتناب کرده و قبل از انجام اینگونه تمرینات با پزشک مشورت کنید

نحوه انجام صحیح کشش عصب رادیال اندام فوقانی

آموزش کششی اعصاب

نحوه انجام صحیح کشش عصب مدیان اندام فوقانی

نحوه انجام صحیح کشش عصب اولنا اندام فوقانی

نحوه انجام صحیح کشش اعصاب شبکه براکیال اندام فوقانی

برای دریافت اطلاعات بیشتر و دریافت نوبت با ما در ارتباط باشید

۰۹۱۰۹۳۸۸۱۴۶ – ۰۲۱۶۶۵۳۲۰۳۱